วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ประกาศสอบเรื่องพื้นผิวและปริมาตร

กำหนดการสอบย่อยเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร


ชั้น ม.3/3 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น.

ชั้น ม.3/4 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 คาบที่ 7

ชั้น ม.3/5 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 คาบที่ 9

ข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ 14 คะแนน เวลาสอบ 1 คาบเรียน

คะแนนเก็บจริง 7 คะแนน (14/2)

กฏการเข้าสอบ

1. เปิดตำราสอบ - อนุญาตให้นักเรียนนำหนังสือสมุดหรือเอกสารทุกชนิดเข้าสอบได้

2. สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

3. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือเข้าสอบเด็ดขาด

ขอให้นักเรียนทุกคนเริ่มเคลียร์งานของตัวเองให้เสร็จสิ้นภาย ในวันที่ 13 กันยายน 2553

ใครขาดงานใดให้มาดูคะแนนได้ที่ครู


ครูจะส่งคะแนนรวมทั้งหมดไปที่ฝ่ายวิชาการ ถ้าใครไม่ส่ง ครูจับใส่คะแนน 0 หมด โดยไม่มีอุทธรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น